تبلیغات در اینترنتclose
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی
[-]
دفاتر ICT روستایی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد انجمن کشوری
زیر انجمن ها :
2 11 نظر سنجی در خصوص تشکیل صندوق ق ...
چهارشنبه 07 مرداد 1394 - 10:14
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد معرفی دفاتر
زیر انجمن ها :
7 7 معرفی دفاتر
سه شنبه 24 دی 1392 - 16:58
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد نحوه اخذ مجوز دفتر ICT روستایی
زیر انجمن ها :
2 10 مجوز
سه شنبه 10 اسفند 1395 - 00:00
توسط 75431606
انجمن ارسالی جدید ندارد پیشنهادات و ایده های درآمدزایی و هزینه زدایی
زیر انجمن ها :
0 0 کسب در آمد از لیست سیاه همراه ...
پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 - 13:09
توسط aliphp1
انجمن ارسالی جدید ندارد مصوبات انجمن
3 7 صورت جلسه پست با انجمن --- 13 ...
دوشنبه 02 شهریور 1394 - 14:15
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد تریبون آزاد
زیر انجمن ها :
6 13 انتصابات در پست بانک ...
سه شنبه 06 مرداد 1394 - 20:12
توسط 75433878

[-]
خدمات اینترنتی و جانبی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه خدمات اینترنتی
زیر انجمن ها :
3 4 جمعه های رویایی همراه اول ...
شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 13:26
توسط 75437626
انجمن ارسالی جدید ندارد آموزش خدمات اینترنتی
زیر انجمن ها :
7 7 رومینگ ملی کلید خورد/ استفاده ...
یکشنبه 25 خرداد 1393 - 23:54
توسط 75437626
انجمن ارسالی جدید ندارد بخشنامه ها
زیر انجمن ها :
10 10 بخشنامه در خصوص 10 درصد حسن ا ...
سه شنبه 16 تیر 1394 - 09:14
توسط 75433878

[-]
خدمات بانکی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد صندوق قرضه الحسنه
6 9 مشکلات صندوق قرض الحسنه ...
پنجشنبه 15 مرداد 1394 - 18:58
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد معرفی خدمات بانکی
زیر انجمن ها :
2 5 جشنواره دفاتر خدمات بانکی ...
جمعه 09 اسفند 1392 - 02:41
توسط 75437626
انجمن ارسالی جدید ندارد مشکلات پست بانک
زیر انجمن ها :
15 76 هردم ازاین باغ بری می رسد ...
سه شنبه 21 مهر 1394 - 10:36
توسط 75539884
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه خدمات بانکی
زیر انجمن ها :
3 8 کارمزد دفاتر مصوبه 926 -- دی ...
یکشنبه 12 مرداد 1393 - 11:09
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد بخشنامه و فرم های بانکی
زیر انجمن ها :
19 48 محدود شدن خدمات بانکی دفاتر تب ...
دوشنبه 02 شهریور 1394 - 19:14
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد آموزش خدمات بانکی
زیر انجمن ها :
10 24 چاپگرهای مناسب سیستم سیمیا ...
سه شنبه 01 بهمن 1392 - 21:56
توسط 75437626
انجمن ارسالی جدید ندارد سایر
زیر انجمن ها :
9 31 در انتظار میله های زندان بابت ...
شنبه 21 شهریور 1394 - 22:32
توسط 75434342

[-]
خدمات پستی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد معرفی خدمات پستی و نمونه قرارداد
زیر انجمن ها :
4 6 نظر سنجی
پنجشنبه 01 مرداد 1394 - 23:29
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد قرارداد پست با ارگان ها
5 5 تفاهمنامه مشترک شرکت پست و پست ...
سه شنبه 24 دی 1392 - 12:26
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه و کارمزدها
زیر انجمن ها :
9 12 کارمزد اسفند 92
شنبه 06 اردیبهشت 1393 - 11:08
توسط 1354as
انجمن ارسالی جدید ندارد نامه ها بخشنامه ها و فرمها
زیر انجمن ها :
6 9 نامه مهم
شنبه 27 تیر 1394 - 22:04
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد آموزش خدمات پستی
4 4 جلسه دراراک
شنبه 06 اردیبهشت 1393 - 11:35
توسط 75432286

[-]
خدمات ایرانسل
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد آموزش
زیر انجمن ها :
2 10 آموزش عوارض خودرو ...
یکشنبه 21 تیر 1394 - 19:01
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه ها
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد نحوه اخذ مجوز
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
خدمات همشهری
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد آموزش
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه ها
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد نحوه اخذ مجوز
زیر انجمن ها :
1 2 عدم دريافت حق الزحمه پست و پست ...
یکشنبه 22 شهریور 1394 - 16:22
توسط 75432294

[-]
خدمات فروشگاهی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد فروشگاه شماره 1 دفاتر
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد فروشگاه اختصاصی دفاتر
زیر انجمن ها :
2 6 دستگاه تین کلاینت مخصوص دفاتر ...
پنجشنبه 18 تیر 1394 - 20:02
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد فروشگاه شماره 2 دفاتر
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد نحوه اخذ مجوز
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
خدمات بیمه
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد بیمه خدمات درمانی
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد بیمه تامین اجتماعی
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد بیمه مسئولیت مدنی
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد بیمه تکمیل
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
خدمات کانون پیشخوان دولت
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد تعرفه و کارمزد
زیر انجمن ها :
3 4 سومین ماهنامه زمان تحول پیشخوا ...
پنجشنبه 22 اسفند 1392 - 14:37
توسط 75437626
انجمن ارسالی جدید ندارد بخشنامه ها
زیر انجمن ها :
3 3 دانلود نشریه زمان تحول پیشخوان ...
دوشنبه 30 دی 1392 - 21:42
توسط 75437626

[-]
نرم افزارهای تخصصی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد میز کار
زیر انجمن ها :
1 3 میز کار - ورژن 2
چهارشنبه 25 دی 1392 - 17:08
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد دهیاری
زیر انجمن ها :
1 2 حساب دهیاری
پنجشنبه 01 مرداد 1394 - 23:39
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد حسابداری
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد کشاورز
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
بخش دانلود
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد نرم افزار های عمومی
زیر انجمن ها :
21 23 افزونه های موزیلا فایر فاکس ...
جمعه 25 بهمن 1392 - 17:04
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد کاربردی دفاتر
زیر انجمن ها :
3 3 صدور فاکتور برای مشتریان ...
دوشنبه 22 دی 1393 - 14:18
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد بانکی
زیر انجمن ها :
5 30 ورژن جدید سیمیا 940404 ...
چهارشنبه 21 مرداد 1394 - 17:51
توسط 75433878
انجمن ارسالی جدید ندارد پستی
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
خدمات کارت شارژ
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد سوالات سامانه شارژ
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد معرفی خدمت
زیر انجمن ها :
1 4 معرفی
جمعه 18 بهمن 1392 - 19:18
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد درخواست خدمات کارت شارژ
زیر انجمن ها :
1 1 درخواست خدمت
جمعه 18 بهمن 1392 - 19:27
توسط admin

[-]
جشنواره ها و قرعه کشی ها
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد جشنواره های پنل کارت شارژ
زیر انجمن ها :
3 3 جشنواره صد هدیه برای صد کارگزا ...
جمعه 18 بهمن 1392 - 19:03
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد جشنواره های سامانه هوشمند پیام
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

[-]
دانستنی های فناوری اطلاعات
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد برنامه نویسی
زیر انجمن ها :
1 5 پاسخ به سوالات برنامه نویسی دو ...
پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 - 13:14
توسط aliphp1
انجمن ارسالی جدید ندارد اینترنت
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد شبکه
زیر انجمن ها :
1 2 نحوه ایجاد اف تی پی در یک شبکه ...
جمعه 25 بهمن 1392 - 18:55
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد نرم افزار
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد موبایل
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد کامپیوتر - لپ تاپ - تب لت
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
انجمن ارسالی جدید ندارد voip
زیر انجمن ها :
1 11 کار مزد اسفند ماه 92 ...
شنبه 06 اردیبهشت 1393 - 10:57
توسط 1354as

[-]
خدمات مالیاتی
انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن ارسالی جدید ندارد اظهارنامه مالیاتی (سالیانه)
زیر انجمن ها :
1 1 راهنمای پر کردن اظهار نامه مال ...
چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 01:17
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد راهنمای مالیات بر ارزش افزوده
زیر انجمن ها :
2 5 ارزش افزوده
جمعه 02 مرداد 1394 - 00:04
توسط 75433878
این انجمن قفل شده است راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی
زیر انجمن ها :
1 1 راهنمای ارسال صورت معاملات فصل ...
چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 01:27
توسط admin
انجمن ارسالی جدید ندارد راهنمای مالیات مشاغل خودرو
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد
این انجمن قفل شده است راهنمای عوارض خودرو
زیر انجمن ها :
0 0 ارسالی وجود ندارد

نمایش آمار انجمن تازه سازي
بیشترین تشکر شده ها
admin 14
75437626 10
75539884 5
75538655 4
75433878 4
کاربران جدید
iic26684 0
bahmanata 0
akarimi 0
asa35806 0
56648 0
پر پاسخ ترین تاپیک ها
تغییر نام پست بانک ... 23
عدم محاسبه صحیح کارمزدها ... 13
نصب پین پد مدل رسا ... 11
کار مزد اسفند ماه 92 ... 10
ضامن برای تسهیلات ... 9
فعال ترین کاربران
admin 107
75433878 55
75437626 29
75539884 13
75638046 11
پر بازدید ترین ارسال ها
سفارشی کردن ویندوز ۸.۱ -برگردا ... 7015
تغییر نام پست بانک ... 4840
نصب سیمیا روی ویندوز 7 ،8 ،8.1 ... 2774
راهنمای پر کردن اظهار نامه مال ... 2377
نصب پین پد مدل رسا ... 2355
پر موضوع ترین ها
نرم افزار های عمومی ... 21
بخشنامه و فرم های بانک ... 19
مشکلات پست بانک ... 15
بخشنامه ها 10
آموزش خدمات بانکی ... 10
آخرین ارسالی ها
موضوع تاریخ آغاز کننده آخرین ارسال
مجوز سه شنبه 10 اسفند 1395 75431606 75431606
تغییر نام پست بانک ... سه شنبه 28 دی 1395 75437626 75533231
نصب سیمیا روی ویندوز 7 ،8 ،8.1 ... پنجشنبه 24 تیر 1395 75433132 75433132
نصب پین پد مدل رسا ... پنجشنبه 24 تیر 1395 75433132 75433132
هردم ازاین باغ بری می رسد ... سه شنبه 21 مهر 1394 75539884 75539884
کارمزدخرداد94 دوشنبه 23 شهریور 1394 75433878 75539884
عدم دريافت حق الزحمه پست و پست ... دوشنبه 23 شهریور 1394 75432294 75539884
ضامن برای تسهیلات ... پنجشنبه 12 شهریور 1394 75531051 75531051
مصوبات پست بانک با انجمن ICT ر ... چهارشنبه 11 شهریور 1394 admin 75539884
ثبت نام سه شنبه 03 شهریور 1394 75433878 75433878
محدود شدن خدمات بانکی دفاتر تب ... دوشنبه 02 شهریور 1394 admin admin


[-]
آمار تالار
افراد آنلاین
آنلاین : 0
آمار تالار
آمار تالار پست در مجموع 186 که دارای 239 پاسخ هستند.
تعداد اعضای تالار 923 نفر می‌باشد.
به جدیدترین عضو تالار، iic26684 ، خوشامد می‌گوییم.
آمار تالار
انجمن دارای ارسال جدید است انجمن دارای ارسال جدید است انجمن فاقد ارسال جدید است انجمن فاقد ارسال جدید است انجمن قفل شده است انجمن قفل شده است


انجمن دفاتر پیشخوان روستایی